moment descoltar gràcies

Gràcies per activar el #momentdescoltar!

"Que les dones se sentin reconegudes com ens sentim nosaltres a la Fundació" Amb el missatge de la Sokhna, aquest Nadal, engegàvem la campanya #momentdescoltar per donar veu i reconeixement a infants, adolescents, dones i famílies de la Salut Alta. Gràcies al compromís de 70 persones, hem fet arribar lluny missatges i desitjos de persones de l …