La nostra metodologia

Cada infant i adolescent que és acollit en un projecte de la Fundació inicia un itinerari educatiu acompanyat per una persona de l'equip i per la seva pròpia família, per créixer com a persona i obrir-se a l'entorn.

La nostra actuació com a educadores i educadors se centra en treballar en els següents 4 àmbits:

 

Acció educativa
Acompanyament
image/svg+xml
Treball amb la família
image/svg+xml
Treball amb l'entorn

Documents relacionats: