Missió, visió i valors

Missió

Acollir els menors i llurs famílies en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social, i acompanyar-los en els seus processos socioeducatius perquè, en un entorn plural, arribin a ser membres actius de canvi vers una societat més cohesionada i més justa.

Visió

Ser una entitat generadora d’espais d‘igualtat, participació, creixement i transformació per als infants, adolescents, joves i famílies del barri, referent a Badalona pel seu estil de treball de qualitat, sostenible, comunitari i en xarxa.

Valors

Entesa com l'obligació de donar a cadascú el que li correspon per la seva dignitat humana i li permet l'exercici dels seus drets socials. Considerem l'educació un element clau en la construcció d'una societat més justa.

Entesa com a dret inqüestionable de cada persona a decidir el propi futur. Volem afavorir la identitat personal, l'esperit crític i el respecte a la diversitat per autoconstruir-se i construir la societat.

Donar explicació del què fem i de com ho fem, des d'una actitud de revisió continuada i confrontant la nostra acció amb la missió i els valors de l'entitat.

Entesa com un treball desenvolupat amb competència, amb rigor, amb qualitat humana, amb entusiasme i des de l'alegria; entesa també com una aposta per la formació i la innovació continuada, des de la reflexió i la creativitat, per adaptar el nostre servei a les necessitats emergents de les persones amb les quals treballem i del seu entorn.

Entesa com una actitud de servei, compromís i responsabilitat envers les persones per ajudar-les a créixer humanament.