Missió, visió i valors

La Fundació Privada La Salut Alta és una fundació privada sense ànim de lucre, nascuda el 2004 de la comunitat cristiana, amb la finalitat d’ajudar en el desenvolupament integral de la població del barrioferint especial atenció als menors i a les persones més necessitades i vulnerables, mitjançant l’educació.

Missió

Acollir els menors i llurs famílies en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social, i acompanyar-los en els seus processos socioeducatius perquè, en un entorn plural, arribin a ser membres actius de canvi vers una societat més cohesionada i més justa.

Visió

Ser una entitat generadora d’espais d‘igualtat, participació, creixement i transformació per als infants, adolescents, joves i famílies del barri, referent a Badalona pel seu estil de treball de qualitat, sostenible, comunitari i en xarxa.

Valors

Entendida como la obligación de dar a cada uno lo que le corresponde por su dignidad humana y le permite el ejercicio de sus derechos sociales. Consideramos la educación un elemento clave en la construcción de una sociedad más justa.

 

Entendida como derecho incuestionable de cada persona a decidir el propio futuro. Queremos favorecer la identidad personal, el espíritu crítico y el respeto a la diversidad para autoconstruirse y construir la sociedad.

Dar explicación de lo que hacemos y de cómo lo hacemos, desde una actitud de revisión continuada y colindante nuestra acción con la misión y los valores de la entidad.

Entendida como un trabajo desarrollado con competencia, con rigor, con calidad humana, con entusiasmo y desde la alegría; entendida también como una apuesta por la formación y la innovación continuada, desde la reflexión y la creatividad, para adaptar nuestro servicio a las necesidades emergentes de las personas con las que trabajamos y de su entorno.

Entesa com una actitud de servei, compromís i responsabilitat envers les persones per ajudar-les a créixer humanament.