Missió, visió i valors

La Fundació Privada La Salut Alta és una fundació privada sense ànim de lucre, nascuda el 2004 de la comunitat cristiana, amb la finalitat d’ajudar en el desenvolupament integral de la població del barrioferint especial atenció als menors i a les persones més necessitades i vulnerables, mitjançant l’educació.

Missió

Acollir els menors i llurs famílies en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social, i acompanyar-los en els seus processos socioeducatius perquè, en un entorn plural, arribin a ser membres actius de canvi vers una societat més cohesionada i més justa.

Visió

Ser una entitat generadora d’espais d‘igualtat, participació, creixement i transformació per als infants, adolescents, joves i famílies del barri, referent a Badalona pel seu estil de treball de qualitat, sostenible, comunitari i en xarxa.

Valors

Entesa com l'obligació de donar a cadascú el que li correspon per la seva dignitat humana i li permet l'exercici dels seus drets socials. Considerem l'educació un element clau en la construcció d'una societat més justa.

 

Entesa com a dret inqüestionable de cada persona a decidir el propi futur. Volem afavorir la identitat personal, l'esperit crític i el respecte a la diversitat per autoconstruir-se i construir la societat.

Donar explicació del que fem i de com ho fem, des d'una actitud de revisió continuada i confrontant la nostra acció amb la missió i els valors de l'entitat.

 

Entesa com un treball desenvolupat amb competència, amb rigor, amb qualitat humana, amb entusiasme i des de l'alegria; entesa també com una aposta per la formació i la innovació continuada, des de la reflexió i la creativitat, per adaptar el nostre servei a les necessitats emergents de les persones amb les que treballem i del seu entorn

 

Entesa com una actitud de servei, compromís i responsabilitat envers les persones per ajudar-les a créixer humanament.