Treball amb l'entorn

image/svg+xml

Apostem perquè infants i adolescents coneguin l'entorn en què viuen, i l'aprenguin a mirar tant des d'una perspectiva d'estima i respecte com des de la mirada crítica i transformadora.

La Fundació està arrelada en un barri amb gran carència de treball comunitari. Dins de la nostra missió volem que infants i joves siguin agents de canvi, i és per això que el nostre paper a l'entorn ha de ser actiu.

No entenem la nostra tasca sense el treball en xarxa, sense el voluntariat i sense la complicitat dels veïns i veïnes.

El nostre treball amb l'entorn es basa en 4 eixos:

Els diferents projectes són espais socialitzadors pels infants i joves, i on s'actua per prevenir situacions d'exclusió social. És per això que la participació dels infants en l'entorn es cuida, de manera que se sentin part d'un barri, el coneguin i l'estimin.

Això ho treballem mitjançant activitats de lleure a l'entorn, projectes on el barri és l'eix temàtic, sortides, ús de la plaça per a activitats diàries com el berenar, conèixer espais del barri, comerços o serveis, entrevistes a persones del barri, etc.

Com a entitat organitzem activitats lúdiques a la plaça del barri per:

 • reivindicar un espai públic educatiu, protector i de qualitat
 • posar en valor i donar a conèixer el treball educatiu que fem com a entitat amb els infants, adolescents i famílies
 • fomentar la participació dels infants i joves a l'entorn
 • donar a conèixer en positiu la diversitat i riquesa cultural del barri

Les activitats són organitzades per l'equip educatiu de la Fundació amb la participació de joves d'A100.

En alguns casos es preparen i realitzen amb altres entitats de la zona.

Algunes de les activitats que organitzem són: els Divendres a la plaça, la Diverfesta, Sant Jordi o la Cursa d'Orientació Solidària.

Tenim un paper actiu en totes aquelles plataformes, comissions i grups de treball on podem incidir en el treball educatiu que es fa amb els infants i adolescents del barri.

Gràcies al treball en xarxa, en els últims anys s'han generat canvis en el districte tals com la creació d'una llista única de derivacions d'infants a centres oberts, la millora en la coordinació de casos de suport psicològic, la formació conjunta de professionals d'entitats en educació emocional, un projecte de treball de les emocions a través de l'art amb infants de cinc escoles, etc.

Actualment tenim una persona representant activament la Fundació en els següents gups:

 • Comissió d'infància i joventut del districte IV (La Salut - Llefià)
 • Comissió de convivència del Pla de Desenvolupament Comunitari
 • Grup de Necessitats Bàsiques (depenent de la Comissió d'infància)
 • Grup de treball Caixa Proinfancia (com a entitat referent)
 • Tallers a centres educatius amb alumnes de Primària i de Secundària
 • Organització d'actes festius/reivindicatius a nivell de barri i ciutat
 • Reportatges als mitjans de comunicació locals
 • Campanyes de sensibilització/captació de fons
 • Participació en informes sobre la situació de la infància
 • Organització d'actes interns de reflexió, sensibilització i construcció comunitària amb agents de l'entorn
 • Publicacions a través de la nostra pàgina web (entrevistes, articles, notícies...)

Vegeu la nostra memòria per a més informació.

Acció educativa
Acompanyament
image/svg+xml
Treball amb la família
image/svg+xml
Treball amb l'entorn