Treball amb la família

image/svg+xml

A part del treball que es fa amb les famílies en el marc de cada projecte, com a entitat tenim un Pla de famílies que marca les accions enfocades a capacitar i donar autoritat a les famílies potenciant les seves competències i fortaleses, donant-los espais de participació dins de l'entitat i possibilitant l'acompanyament personalitzat d'aquelles famílies que ho requereixin.

Amb les nostres accions volem:

  1. Fomentar la implicació en el procés socioeducatiu dels seus fills i filles, atenent les seves fortaleses i dificultats parentals, i poder desenvolupar amb elles habilitats i destreses que afavoreixin aquest procés.
  2. Oferir espais de relació i creixement com a pares/mares i com a persones a nivell integral: atenent la seva situació emocional, social, educativa i espiritual.
  3. Reconèixer la família com un sistema particular i únic, detectant què necessita i fent una atenció individualitzada adequada al moment que viu. No totes les propostes són adequades per a totes les famílies: cal diversificar el que oferim i proposar-ho a les famílies en funció de les seves necessitats. 
  4. Apropar les famílies a la xarxa de recursos del barri i fomentar la seva implicació social. Oferim l'oportunitat de fer voluntariat dins de la mateixa entitat, o bé acompanyem les famílies a participar a l'entorn i a la xarxa del barri. 

Per aconseguir-ho, cada setmana tenen lloc activitats socioeducatives amb famílies, tardes amb famílies en els projectes, espais de col·laboració i servei de famílies a l'entitat.

Oferim també un servei diari d'atenció, informació i acollida a famílies, en contacte amb els recursos de l'entorn.

L'àrea de famílies la coordina la Referent de famílies de l'entitat: families@fundaciolasalutalta.org.

 

 

Acció educativa
Acompanyament
image/svg+xml
Treball amb la família
image/svg+xml
Treball amb l'entorn