Imatge o vídeo destacat
20230626 - Blanquerna.jpg

Ampliant la nostra xarxa de col·laboració

A principis de curs ens van escriure des de la Universitat de Blanquerna. Els i les estudiants de la universitat volien compartir els seus coneixements amb els i les adolescents i les dones que acompanyem en el nostre dia a dia al barri.

Així és com estudiants del Grau d'Infermeria han acompanyat i col·laborat amb el projecte d'A100 i el projecte de FAR, al llarg de diferents sessions.

D'una banda, durant el mes de maig, han visitat al projecte d'A100 diverses tardes per fer xerrades en les següents temàtiques:

- Addicció a les noves tecnologies: van promoure la reflexió de la quantitat d'hores que passaven utilitzant les pantalles (mòbil, televisió, ordinador...). Van incidir en les conseqüències de l'abús de pantalles (afectació en les relacions socials i familiars, influència en el nivell d'autoestima i benestar emocional, salut mental i física...). Tots aquests temes es van tractar a través d'un tauler que van crear els mateixos estudiants simulant el joc de l'oca.

- Prevenció de les addiccions: van tractar els tòxics que es poden trobar (drogues, alcohol, tabac...) i de com creien que podia entrar en joc el paper del grup d'iguals, és a dir, es va reflexionar sobre un cas pràctic i es van haver de posicionar segons les seves creences. També es va parlar de la pressió de grup i les conseqüències que se'n podien derivar del consum de les substàncies esmentades.

- Salut Sexual: van explicar els diferents mètodes anticonceptius i el perill que pot ocasionar la manca d'ús fent referència a les possibles infeccions. A més, van reflexionar sobre la importància de la comunicació interpersonal. De respectar els límits de l'altra persona, és a dir, van remarcar la importància que a l'hora de tenir relacions sexuals amb una persona, era molt important que les dues parts estiguessin d'acord. I que si a una d'aquesta, no volia, respectar-ho.

D'altra banda, durant els mesos de març i maig, als matins de FAR les dones han rebut diferents formacions:

- Hàbits saludables per a primera infància i en l'edat adulta: com garantir una alimentació saludable, malbaratament d'aliments i com acompanyar l'alimentació des dels primers mesos de vida.

- Circuits administratius en l'àmbit sanitari: especialitats, recursos de què disposa el barri, importància de la cura personal i promoció de la salut.

- Salut afectivosexual: malalties de transmissió sexual, mètodes anticonceptius i la importància de la cura, conèixer el cos i identificar senyals d'alarma, recursos sanitaris responsables de la salut sexual del barri.

Tant per a l'entitat com per a la Universitat, ha sigut una experiència molt enriquidora i volem continuar teixint ponts col·laboratius, ja que són oportunitats per créixer quant a coneixements i quant a experiències de formació per a tots els agents implicats.