Imatge o vídeo destacat
Repartiments tablets (15).jpeg

Carta del President (Memòria 2020)

Sabeu què és no tenir paraules per expressar el neguit que estem vivint?

Ha passat un altre any i dins d'aquesta nostra "societat democràtica" el nostre "barri de La Salut", i en ell les persones més desvalgudes de Badalona han vist incrementat el seu estat de precarietat general abocant-les a una vida d'estricta supervivència.

L'inicial tancament domiciliari ha accentuat les indignes condicions de vida fruit de pisos sobre ocupats que han fet aflorar greus problemes de convivència dins les mateixes famílies per no poder respectar un mínim espai vital personal.

En aquest marc s'ha hagut de reinventar la nostra actuació en el barri per tal d'acomboiar els infants i les seves famílies dins d'aquest estat general de confinament de la Covid. La nostra acció socioeducativa s'ha desdoblat col·laborant en el repartiment d'aliments i material bàsic, i hem hagut de superar el repte d'una nova forma d'actuació fins ara inèdita com és l'acompanyament a distància.

El nou lema per aquest curs "#missió:Bontracte" ens ha motivat per tal de blindar els infants de manera global enfront qualsevol classe d'abús vetllant perquè s'apliqui una protecció integral estant disposats a arribar a la denúncia.

Les campanyes que hem organitzat ens han ajudat a dur a terme les activitats d'estiu tan importants per donar oxigen als nostres infants. Ens hem sentit ajudats per l'escalf de moltes persones properes a la nostra tasca, i això mateix és el que ens encoratja a continuar i no defallir fins que esperem que passi aquest malson i puguem continuar ajudant a combatre la conflictivitat amb les nostres eines: l'educació i l'acompanyament. Amb el vostre ajut ho aconseguirem.

Moltes gràcies,

Francesc Gil i Argemí, President