Imatge o vídeo destacat
20220530 - Ponència Parlament.png

La Fundació al Parlament de Catalunya

El Parlament de Catalunya treballa des de fa mesos en la Proposició de Llei de Millora Urbana, Ambiental i Social dels Barris i Viles, una actualització de la Llei de Barris del 2004.

El passat dilluns 30 de maig l'Anna Martínez, directora de la Fundació Salut Alta, va comparèixer al Parlament de Catalunya per apropar a la Generalitat la realitat de les famílies del barri de la Salut de Badalona i fer propostes a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles.

Després de poder llegir i analitzar el document en què estan treballant diputats i diputades del Parlament vam fer algunes aportacions que creiem necessàries i importants de cara al fet que la Proposició de llei tingui present totes les realitats existents al territori.

Per una banda, com a entitat socioeducativa que treballa amb infants i famílies de Badalona, trobem a faltar la mirada educativa i de protecció a la infància imprescindible per dignificar l'entorn dels infants i adolescents i vetllar pels seus drets.

Creiem que seria bo incorporar en el document la necessitat de dinamitzar comunitats on no hi ha un sentiment de pertinença al barri i que la Generalitat de Catalunya, des de la seva visió global, actuï de la mà de les entitats socials dels barris per tal que quan la Proposició aterri a les localitats no es converteixi en una llei encara més segregadora.

Donat que hi ha barris com la Salut Alta que contemplen totes les 9 situacions que són considerades com a àrees d'intervencions prioritàries, vam proposar analitzar en detall la realitat de cada territori abans d'incidir-hi per detectar prioritats.

També vam apuntar que és molt necessari pensar en la diversitat cultural i la difícil situació econòmica que viuen molts veïns i veïnes dels nostres barris. Una visió a llarg termini de tots els processos que es portin a terme acompanyada d'actuacions de manteniment en totes les accions de millora que s'executin o planifiquin i sessions informatives que arribin a tota la població seria molt important incloure en el redactat d'aquesta Proposició de llei.

Tot i això, estem molt contentes de la gran oportunitat que significa poder apropar la situació de la Salut Alta al Parlament i pensem que l'enfocament conjunt des de les perspectives urbana, ambiental i social és un encert i una aposta per la gent que viu al territori.

A continuació us facilitem la intervenció de la directora de la Fundació Salut Alta i podeu recuperar la compareixença sencera al canal de Youtube del Parlament de Catalunya.