Imatge o vídeo destacat
20211111-ApreniJocRacons.jpg

Participació, atenció i respecte

Cada any ApreniJoc prepara diferents activitats, basant-se en uns objectius, amb relació a l'aprenentatge i el lleure. El lleure és dels nostres pilars fonamentals, i un dels espais on el volem impulsar és a través dels racons. Els racons consisteixen en propostes educatives plantejades pels mateixos infants i en el que es reparteixen lliurement, en funció dels seus interessos i prioritats.


Aquest any hem proposat com a repte la participació, l'atenció i el respecte com a motor vital d'aquests espais lúdics. La participació com a motivació per venir amb disposició de fer les activitats, i fer-les amb alegria, ànims i força. L'atenció la volem potenciar per treballar l'escolta activa tant envers l'equip educatiu com cap als nostres companys i companyes de projecte. Per últim, i no menys important, el respecte. El respecte envers l'educadora (tant en el moment d'escoltar l'explicació, com a l'hora d'adreçar-nos a la mateixa), així com cap a les persones amb qui compartim l'espai de racons.


Els infants han posat en pràctica els tres ítems en la primera tongada de racons: jocs cooperatius, manualitats i esports, i a cada sessió s'han avaluat de manera conjunta per racons, i en la tercera i última sessió vam fer valoració conjunta: hem assolit la participació de manera satisfactòria, i les educadores s'han proposat reforçar sobretot el respecte en les properes sessions.


No obstant això, la motivació i les ganes ens fan seguir potenciant els racons en l'espai de lleure, a través de nous espais aquest novembre: zumba, manualitats amb goma eva i ping-pong. I tu, a quin racó t'apuntaries? Des de la participació, l'atenció i el respecte ets benvingut o benvinguda on vulguis!