Imatge o vídeo destacat
20210605 - GNB informe

Què diu l'informe sobre la situació de la infància al barri?

El passat dimarts 15 de juny els agents del Grup de Necessitats Bàsiques del Pla Educatiu d’Entorn del Districte La Salut - Llefià vam presentar l’informe 2019 de la situació de la infància al barri. L’informe neix de la voluntat de les treballadores i treballadors de primera línia de Serveis Socials, educació, salut i habitatge d’analitzar la situació que es viu al territori.

Conscients que la crisi sanitària, econòmica i social generada per la pandèmia ha agreujat la situació que reflecteix aquest document, creiem que és fonamental visibilitzar la gravetat del context en el qual es troben molts dels infants del districte que veuen els seus drets vulnerats diàriament. 

Segons les dades presentades, gairebé la meitat de la població d’origen estranger que és especialment vulnerable es concentra al Districte IV. L’alt volum de persones amb necessitats socials es veu reflectit en l’elevat nombre de famílies ateses pels Serveis Socials. La ràtio de 112 famílies per professional de Serveis Socials dificulta el seguiment i la individualització de les intervencions. L'experiència dels professionals que treballen en l’àmbit mostra que les situacions de risc s’acumulen i no possibiliten treballar des de la prevenció. És molt difícil donar resposta a totes les situacions i els problemes socials es traspassen a l’escola que pren un rol d'assistència i contenció social.

En aquesta línia, l’índex de segregació escolar a Badalona és del 57% a primària i del 47% a secundària, dels més alts de Catalunya. A més, la majoria dels alumnes del districte no tenen accés al sistema d’educació no formal i és el tercer sector el que es fa càrrec de compensar la bretxa educativa.

Quant a salut, les dades mostren que moltes famílies s’alimenten gràcies als ajuts del Banc d’aliments i almenys 28 adolescents pateixen malnutrició

Pel que fa a l’àmbit de l’accés a l’habitatge, el 18% de les persones ateses pels Serveis Socials tenen problemes greus d’habitatge com l’ocupació, l’amuntegament o problemes de desnonaments. Moltes famílies viuen en condicions precàries o canvien de residència molt sovint per la baixa qualitat dels habitatges disponibles al barri.

El document evidencia que si els infants no reben els recursos necessaris per a la superació, i per a la mobilitat econòmica i social estan condemnats a patir la reproducció dels esquemes de pobresa i desigualtat. 

L’informe conclou amb algunes propostes d’actuació com l’augment dels recursos professionals per a millorar la detecció, atenció i prevenció de necessitats. Donar suport a les escoles que treballen en situació de complexitat educativa. També, assegurar que les necessitats bàsiques dels infants i famílies estiguin cobertes. I per últim, ampliar l’oferta d’espais educatius no formal que fomentin el creixement dels infants i les seves oportunitats de mobilitat social.

Ara més que mai, com vam comentar a la presentació d’aquest informe, no hem de normalitzar la precarietat i la vulnerabilitat, cal assumir la realitat i treballar des d'un abordatge integral i transversal.

Podeu consultar:

 Enllaç Informe

 Enllaç Presentació Informe

 Enllaç Informe complet