Sabies que fer un donatiu té beneficis fiscals per tu?

La Fundació Salut Alta és una entitat sense ànim de lucre i els seus donants gaudeixen dels beneficis fiscals regulats al Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre.

A més, formem part del cens d'entitats privades sense finalitat de lucre que tenen per finalitat el foment de la llengua catalana o de l'occitana que elabora el departament competent en matèria de política lingüística. Ens trobem dins les entitats regulades a l’article 14 de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres i les persones físiques donants de la Fundació, poden ser subjectes de la deducció del 15% que s’hi regula.  

Per tant, les desgravacions dels donatius que facis són:

  Si fas un donatiu de 150 €, et desgravaràs 142.50 €

Persones físiques

Per donatius inferiors a 150 €, el percentatge de desgravació és el 80% per la part estatal i del 15% per la part catalana.

Per donatius superiors a 150 €, el percentatge de desgravació fins a 150 euros és el 80%, i el restant per sobre dels 150 € fins a l'import de la donació és del 35%. El compromís té una compensació i, si durant els últims tres anys has fet un donatiu a la Fundació igual o superior, el 35% passa al 40%.

Persones jurídiques

El percentatge de desgravació és el 35% i, si durant els últims tres anys has fet un donatiu a la Fundació igual o superior, el 35% passa al 40%.