Sabies que fer un donatiu té beneficis fiscals per tu?

Col·laborant econòmicament amb la Fundació Salut Alta gaudeixes dels beneficis fiscals recollits al Reial Decret-llei 17/2020 de 5 de maig publicat al BOE de 6 de maig de 2020 que inclou una modificació de l'article 19 de la Llei 49/2020, incrementant cinc punts percentuals les deduccions per donacions a ONG.

Així, els nous percentatges de deducció s'apliquen a les donacions realitzades des de l'1 de gener de 2020 són:

  • Deducció del 80% per als primers 150 € donats.
  • A partir d'aquest import: o deducció del 35% o deducció del 40% si es tracta de donacions periòdiques realitzades durant almenys tres anys a la mateixa entitat per un import igual o superior.

 Per exemple: si fas un donatiu de 150 €, efectivament només en pagaràs 30 €, perquè recuperaràs 120 € a la propera declaració de la renda.

En el cas de les empreses, es pot deduir de l’impost de societats el 35% de l’aportació que hagis fet a la Fundació. I, en el cas que l'empresa hagi estat constant els tres últims anys fiscals (amb un import major de 150 €), es podrà deduir de l’Impost de societats el 40% de l’aportació que hagi fet a la Fundació.