Hacemos red

El trabajo en red es uno de los pilares fundamentales para llevar a cabo nuestra acción. Así pues, actualmente participamos activamente en las siguientes redes:

 

 • Consell dels Infants de Badalona (CIB)
 • Pla Educatiu d'Entorn (PEE) La Salut-Llefià:
  • Comissió Infància i Joventut
  • Grup de Necessitats Bàsiques
  • Grup de treball de protecció i bon tracte
  • Grup de treball de joves
 • Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC):
  • Comissió de Convivència
  • Comissió de la Dona
 • Taula d'infància i adolescència de Badalona (TIAB)
 • Grups de Treball Multidisciplinari de les escoles del barri
 • Reunions de coordinació amb les direccions dels centres oberts de Badalona
 • Plenari d’entitats del Districte IV