Transparència

Memòria 2017

Visualitzar

Descarregar

Descarregar (cast.)

Memòria 2016

Visualitzar

Descarregar (català)

Descarregar (castellà)

Memòria 2015

Visualitzar

Descarregar (català)

Memòria 2014

Visualitzar

Descarregar (català)

Memòria 2013

Visualitzar

Descarregar (català)

Descarregar (castellà)

Memòria 2012

Visualitzar 

Descarregar (català)

Descarregar (castellà)

Memòria 2011

Visualitzar

Descarregar (català)

Modalitat: Experiències de participació de persones usuàries en la definició dels serveis

  • 2014: Premi Fundació Avedis Donabedian a la Qualitat 2015

Modalitat: Excel·lència en qualitat en integració social