Equipo

L'equip de professionals de la Fundació és qui tira endavant els projectes i la gestió per assolir la missió de l'entitat. Aquest curs l'equip està format per:

Rosa Coma Gené
Rosa Coma Gené

Rosa Coma Gené

Responsable de gestión
Economista de formación, amb 6 anys d'experiència al sector financer i des del 2012 al tercer sector en l’àmbit de la gestió econòmica i administrativa. Entre números i papers defenso l’educació com un ascensor de canvi social i la dignitat de la persona com a bandera de justícia. Tenim molt camí per recórrer a la Salut Alta, vine i t’expliquem!

Volem ser un equip format, capaç, creatiu, alegre, innovador, format per persones que s'autoconeixen i emocionalment competents, i que viu i transmet un estil propi.

 

Ens caracteritza:

  • La polivalència i flexibilitat en els equips de professionals, i la diversitat de disciplines
  • La millora contínua basada en una reflexió constant sobre la realitat dels nens, famílies i entorn
  • El treball en equip, la transversalitat i el treball en xarxa
  • Uns canals de comunicació interna clars i participatius
  • La formació interna i externa de tot l'equip (més de 900h de formació el curs 2017/18)
  • El creixement professional de tots els integrants de l'equip
  • El reconeixement i la implicació dels professionals en l'entitat

 

Vols treballar amb nosaltres? Envia el teu CV i una carta de presentació a rrhh@fundaciolasalutalta.org.

El Patronat és l'òrgan de govern i d'administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

Actualment, el Patronat està integrat pels següents membres:

President / Francesc Gil Argemí

Vicepresident /  Anna Selva Martín (Cáritas Diocesana de Barcelona)

Secretària / Rosa Maria Piqué Faus (Fundación Jesuitas Educación)

Tresorer / Carles Riera Montserrat (Compañía de Jesús)

Vocal / Albert Puyuelo i Gómez (Associación de Químicos y Enginieros del IQS)

Vocal / Jon Bárcena Arteagabeitia

Vocal / Bernat Mullerat Prat

Vocal / Josep Maria Sentís Bonet

Vocal / Francesc Moreno Barón

Vocal / Olga Valsells Goula

Vocal / Oriol Navarro Oller

 

El Patronat delega en alguns dels seus membres el seguiment periòdic i l'aplicació de les línies estratègiques de l'entitat. Aquests membres formen el Consell Directiu, junt amb la directora de l'entitat. Actualment, està format pels següents membres: 

President / Francesc Gil

Tresorer / Carles Riera

Patrona del món educatiu / Rosa Maria Piqué

Patrona del món social /  Anna Selva

Directora de l'entidad / Maria Nadeu

Foto Patronat (2017)

L'equip de voluntaris i voluntàries és el motor de convivència i inclusió de l'entitat perquè són les persones que, mitjançant un vincle sincer i gratuït, ofereixen als infants, adolescents i famílies relacions properes i que ajuden a ampliar la xarxa social.

Vols fer voluntariat amb nosaltres?

Jornada Voluntariat 2018

Vols fer pràctiques amb nosaltres?

A la Fundació Salut Alta t'oferim l'oportunitat de fer les teves pràctiques en algun dels nostres projectes. T'assignarem una tutor o tutora que t'acompanyarà al llarg del procés i durant un temps formaràs part de l'equip educatiu de l'entitat.

Acollim estudiants en pràctiques de les següents disciplines: educació social, pedagogia, monitor/director de lleure, logopèdia, integració social, comunicació audiovisual.

Podeu contactar amb Lola Ballesteros a practiques@fundaciolasalutalta.org.